Skip to main content

Integrative Medicine

30 september 2022

Landelijke bijscholing dag 30 september... Thema Integrative Medicine (IM) Massage bij Kanker

 

Samenwerken, geen losse eilandjes meer. Aandacht voor en luisteren naar elkaar om zo positief te kunnen handelen. Het tij moet om!!

Daarom werk ik o.a. samen met fysiotherapeut Jochem Klomp te Moerkapelle en Irene Hulst te Zevenhuizen.

Zodra er in je fysieke en/of mentale toestand iets niet goed gaat, meld je je normaliter bij je huisarts. Die kan doorverwijzen naar een specialist. Na een operatie (of een psychische behandeling) volgt wellicht een traject fysio, coaching en/of massage bij een gediplomeerd therapeut. Hoe fijn is het om na de rollercoaster waarover je de regie hebt moeten overdragen, op een vanzelfsprekende manier weer zelf de touwtjes in handen te krijgen?!.

Deze nieuwe visie is in ontwikkeling. Fysiotherapeuten werken nu preventief voordat je het ziekenhuis in gaat. Je conditie verbeteren vooraf, opdat je sneller herstelt na de ingreep. Massage vindt helaas vaak plaats als het eigenlijk al te laat is. Met enige regelmaat een "APK" massage voorkomt vaak grotere mankementen....

 

Integrative Medicine (of IM) is een moderne visie op gezondheidszorg. We gaan uit van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We werken daarom volgens een specifiek bio-psychosociaal model, gericht op de zorgvrager in zijn geheel. Hij of zij wordt gezien, onderzocht, gecoacht en behandeld binnen de eigen context – lichamelijk, psychologisch en sociaal-cultureel. Er is aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager.

Een behandeling vanuit Integrative Medicine rust op vier belangrijke pijlers:

  • er is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager, met de zorgverlener in een coachende rol;
  • we investeren in preventie en leefstijlinterventies;
  • we benutten alles wat, op basis van onderzoek, veilig en effectief is voor de gezondheid (“evidence based”). Zo komen we tot de beste behandeling;
  • we werken aan en in een helende omgeving, dat wil zeggen: een omgeving die bijdraagt aan genezing en welbevinden.

In Nijkerk kwamen alle specialisten in oncologische massages bijeen voor onze jaarlijkse verplichte bijscholing. We zijn in de ochtend gestart met een lezing van Marijke Maalderink, pionier en voorvechter op het gebied van de implementatie Integrative Medicine. Samen met dr Ines von Rosenstiel, kinderarts en integratedmedicine arts hebben zij de IM-poli in Rijnstate ziekenhuis opgestart. In 8 andere ziekenhuizen worden deze poli's nu ook opgezet.

Een van de aanvullende ondersteunende zorg is massage bij kanker.

#kanker

#massagebijkanker

#complementairezorg